موریس مترلینگ

خوشبختی بر سه ستون استوار است : فراموش كردن گذشته، غنیمت شمردن حال و امیدوار بودن به آینده.
  • شبکه های اجتماعی

  • Facebook