دیل کارنگی

عزت و جلال مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردان کوچک آشکار می شود.  
  • شبکه های اجتماعی

  • Facebook