آرتور شوپنهاور

نگهداري دم ماهي و دل زن از دشواري ها است.
  • شبکه های اجتماعی

  • Facebook